Investiții înțelepte în România


Investiții străine directe (ISD)

Investiții străine directe (ISD)


Activi în domeniul investițiilor străine în România, avocații societății Prunaru & Asociații oferă consiliere juridică solidă în materie de investiții, ocupându-se de întreaga documentație necesară implementării pe piața românească de afaceri.

De ce să investiți în România?


Stat membru al Uniunii Europene încă din anul 2007, România este una dintre țările din Europa Centrală și de Est cu o economie care se află într-o continuă creștere, fiind competitivă și dinamică. România a parcurs schimbări de o importanță majoră reușind să implementeze un cadru normativ stabil, favorabil mediului de afaceri și atractiv pentru investitorii străini.

Conștientă de concurența fiscală, România a operat progresiv reduceri suplimentare de impozite, devenind una dintre jurisdicțiile fiscale cu cele mai mici taxe din Uniunea Europeană. Această politică de impozitare încurajează o gamă largă de investiții străine în România, de la investiții la scară industrială la inițiative de mai mică amploare.

Politica de impozitare în România


Per ansamblu, România are unul dintre cele mai scăzute sisteme de impozitare forfetară, TVA și impozit pe venit din UE, cu scutire de impozite pe profitul reinvestit și scutiri suplimentare de impozitul pe venit.
Noi reglementări fiscale
Noul cod fiscal în 2015 a introdus numeroase ajustări fiscale în favoarea liberalizării economiei.
Reducerea cotei TVA de la 24% la 19% în 2017.
Reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5% în 2017.
Întreprinderile mici, care nu aplică TVA, beneficiază acum de o rată unică de impozitare de doar 3% raportat la cifra de afaceri.

Taxa corporativă

Impozitul pe venit standard al societăților în România este de 16%, de asemenea unul dintre cele mai scăzute din Europa, sub media de 21% în UE, iar veniturile din dividende distribuite după 1 ianuarie 2016 sunt supuse impozitului la o cotă procentuală de 5%.
Stimulentele fiscale

Au fost instituite noi stimulente fiscale și impozite reduse pentru a atrage investiții străine în România. Începând cu 1 ianuarie 2017, cota TVA a fost redusă la 19%. Mai mult, cotele de TVA pentru produsele alimentare sunt de 9%, iar pentru unele forme de divertisment de doar 5%.

România beneficiază de o politică de stimulente fiscale încurajatoare, inclusiv o scutire a impozitului pe venit de 10% pentru angajații care lucrează în sectoarele IT, cercetare și dezvoltare, și o scutire a impozitului pe profit de 10% pentru reinvestirea, în anumite condiții în echipamente tehnologice noi în scopuri comerciale.


Dezvoltarea investițiilor – în creștere?


Răspunsul este pozitiv. Nivelul investițiilor în România a crescut continuu de la aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007și continuă să crească progresiv.
Un nivel scăzut al costurilor forței de muncă și un grad ridicat de calificare a acesteia, o piață imobiliară rezonabilă și o piață industrială în plină expansiune, o industrie agricolă puternică și un nivel de competitivitate ridicat în domeniul tehnologiei și IT constituie câteva dintre argumentele care justifică decizia de a investi în România.

Cu ce vă putem ajuta?


Activi în domeniul investițiilor străine în România, avocații societății Prunaru & Asociații oferă consiliere juridică în materie de investiții, ocupându-se de întreaga documentație necesară implementării pe piața românească de afaceri.
Echipa de avocați din cadrul societății Prunaru & Asociații susține interesele pentru investiții ale clienților noștri, asigurând o stabilire eficientă și cu observarea cadrului legislativ în vigoare, pe piața din România.

Combinând expertiza individuală în materie de investiții, bancare, financiare, imobiliare și de drept corporativ și resursele întregii echipe de care dispunem, oferim fiecărui client o strategie personalizată, care să garanteze longevitatea investiției în România.

Avantajele României


Piață și locație

Una dintre cele mai mari piețe din Europa Centrală și de Est (peste 19 milioane de locuitori).

O piață în dezvoltare, oportunități de afaceri în creștere.

Locație atractivă: permițând un acces ușor la țările din fosta CSI (Comunitatea Statelor Independente) Balcani, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Locație atractivă: la intersecția a trei coridoare de transport europene potențiale nr. 4, 7 și 9.

Resurse

Forță de muncă calificată, cu cunoștințe solide în tehnologie, IT și inginerie.

Resurse naturale bogate, inclusiv terenuri agricole fertile, petrol și gaze.

Creșterea culturală și eco-turismul.

Avantaje politice

Putere executivă stabilă.

Guvern - receptiv la dialog și sugestii ale comunității de afaceri.

Factorul de stabilitate în zonă - membru NATO.

Garanție de stabilitate în Europa de Sud-Est.

Aderarea la UE din ianuarie 2007.

Relații Internaționale

Acorduri bilaterale între România și alte țări pentru promovarea și protecția investițiilor.

Relații diplomatice bilaterale cu 177 din 191 de țări.

Membru al ONU și al altor organizații internaționale, inclusiv: OSCE, Consiliul Europei și Organizația Internațională a Francofoniei.

Acorduri de liber schimb cu țările UE, AELS și CEFTA.

Membru OMC (Organizația Mondială a Comerțului) din ianuarie 1995.

Avantaje economice

Creștere economică durabilă.

Statutul funcțional al economiei de piață.

Scăderea inflației.

Asistență financiară permanentă pentru dezvoltarea IMM-urilor.

Rata crescândă a investitorilor străini.

Programul de privatizare privește companii cu un potențial economic ridicat.

Angajamentul fondurilor de investiții prezente în țară pentru a-și dezvolta afacerea și asocierea guvernului cu instituțiile financiare internaționale, precum FMI, BERD, Banca Mondială și Comisia UE.

Infrastructură

Rețele de telecomunicații mobile bine dezvoltate în sisteme GSM.

O infrastructură industrială foarte dezvoltată, inclusiv petrol și produse petrochimice.

Prezența sucursalelor și a reprezentanților diferitelor bănci internaționale de renume.

Infrastructură de autostrăzi nou dezvoltată, cu angajament de îmbunătățire conform standardelor Uniunii Europene.

Facilități extinse de navigație maritimă și fluvială.

Societate și educație

Acord între guvern și sindicatele majore.

Dialog permanent cu asociațiile angajaților.

Relații de muncă stabile, reglementate de Codul muncii.

Diversitate lingvistică în principalele orașe.

Fond locativ satisfăcător, sistem de învățământ performant etc.

Legislație

Legislație conformă statului de drept, rata criminalității scăzută.

Legislație compatibilă cu acquis-ul comunitar.

Instrumente de cooperare judiciară armonizate.

Politică fiscală stabilă reglementată de Codul fiscal.

Politici fiscale competitive, inclusiv un impozit fix de 16%.