Facturare și taxe


Transparent și echitabil


Avocații societății Prunaru & Asociații oferă servicii juridice de cea mai înaltă calitate, cu deplin profesionalism și eficiență fiecărui client, urmărind strategii personalizate pe termen lung. Pregătirea continuă și programele de formare constituie garanții pe care le oferim în acest sens.

Cum ne stabilim onorariile?


Modalitatea de stabilire a onorariilor pe care le practicăm diferă în funcție de particularitățile cauzei. Este posibilă stabilirea unor onorarii orare, stabilirea unor onorarii pe bază de abonament lunar sau într-un cuantum fix, raportat la proiect. În toate cazurile, Prunaru & Asociații percepe onorarii rezonabile care reflectă activitatea de consiliere și țin seama, printre altele de:

• Timpul și munca necesare pentru a finaliza reprezentarea;

• Noutatea și dificultatea problemelor invocate;

• Caracterul regulat sau punctual al serviciilor de consiliere furnizate;

• Probabilitatea ca reprezentarea să implice conflicte de interese și exigențe de exclusivitate;

• Posibilitatea stabilirii unor onorarii de succes;Transparență și încredere


Onorariile practicate de avocații din cadrul societății Prunaru & Asociații sunt stabilite în mod echitabil, reflectând calitatea serviciilor furnizate, experiența fiecărui avocat, precum și complexitatea serviciilor solicitate.
Timpul este contorizat ca o aproximare a timpului scurs efectiv, putând fi aplicate taxe minime pentru anumite proceduri.
Relațiile sunt construite pe încredere și transparență în furnizarea la solicitarea clienților a oricăror informații cu privire la onorariile practicate. Orice cerere în acest sens poate fi adresată către avocatul care se ocupă de caz sau către departamentul de facturare.

Justiția ca serviciu public


Dedicați dreptului și tributari ideii de justiție ca serviciu public, avocații societății Prunaru &Asociații pot decide angajarea, în situații excepționale, a unor servicii pro bono.

Încurajăm clienții să discute aranjamentele financiare la un moment incipient al reprezentării.

Expertiză


Echipa de avocați ai societății Prunaru & Asociații își oferă expertiza pentru a furniza servicii juridice de calitate atât în România, cât și la nivel internațional, asigurând succesul clienților noștri, deoarece credem cu tărie că succesul acestora este succesul nostru.